Oceňování pozemků Vyškov, projektování pozemních úprav

Ing. Jiřina Šubrtová působí v okrese Vyškov a nabízí služby soudního znalce v oblasti ekonomiky se specializací na odhady cen zemědělských pozemků a trvalých porostů. Dále nabízí projekce pozemkových úprav a poskytuje poradenství v tomto oboru.

Ing. Jiřinu Šubrtovou můžete oslovit v okrese Vyškov.